Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SørdalenFra Lindheimstjenna skulle det gå en sti til Lindheimstjenna, ned langs Kjennelva, forbi Fossvann og bort til Sørdalen. Vi fant en gammel vei, den var grei til Lindheimstjenna. Videre til Kjennelva var den helt gjengrodd. Litt rufsete ned langs Kjennelva. Fra Fossvann ble den bra. Vi var nedenom Fossvanndammen før vi gikk videre til Sørdalen. En kort tur rundt Sørdalsheia.

Fossvanndammen: Siste del av 1800-tallet økte etterspørselen etter tømmer. Bøndene langs vassdragene organiserte fremføringsveier. Det ble bygget større og mindre damanlegg langs Kjølebrønnsvassdarget på dugnad av de lokale bøndene. Dammene fungerte som et slusesystem for å fraktet tømmeret til sjøen. Fossvanndammen ble bygget 1889-90 av Tor Skumpen, Jens og Halvor Lindheim, Sveinung Lindheim, Knut Eikenes og Abraham Sørdalen. Dammen var i bruk fram til 1960. Skogsbilveiene overtok tømmereksporten.

 


Lindheimstjenna.

Fossvann.

Fossvanndammen.

Infotavle Fossvanndammen.

Fossvann.

Fossvanndammen.

Fossvanndammen.

Breivann.

Breivann.

Sørdalen.

Sørdalen.

Sørdalen.

Tømmerfløtere.