Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Solli


Turen starter ved Skarbomyra på vei oppover forbi Kjærlighetsmyra og over Krokvannsbekken til Solli. Plassen er nå fraflyttet. Herfra går det på sti som etterhvert tar av til høyre. Her går det fine stier mot Röymyrkjenna. I området Röymyra er det ikke mange tråkk å finne, men vi peiler mot Lysmyrkollane. Her mellom en stor sprekk har det kilt seg fast en kjempestein, Kragerøs Kjerag. Vi går videre ned mot Skjærsjø, hvor vi kommer inn på en sti igjen og ned til Fossing.

 


Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.

Solli.
     
kartutsnitt