Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Slåttås

201 Slåttås: Det er et åpent lite brudd. Det er vann innerst i bruddet, det kan være større enn det man ser i dag. Det ligger mye Glimmer (Kråkesølv) i tipphaugene. Bruddet ligger ved plassen Slåttås. Alf Olav Larsen har registrert alle pegmatitt brudd i Telemark/Vestfold, blant annet dette. Har ingen opplysninger om denne driften.

 


201 Slåttås.

201 Slåttås.

201 Slåttås.

201 Slåttås.

201 Slåttås.

201 Slåttås.