Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Skrata og MidtfjordskjærSkrata er en av Kragerøskjærgårdens perler, øygruppe består av flere større og mindre øyer. Her er smale, idylliske sund, lune viker, strender og slette svaberg. Alt er ubebygd og er et eldorado for folk om sommeren. I 1970-årene søkte Svein Norman Jackwitz om dispensasjon fra strandloven om å bygge hytte der. I 1965 kom strandloven som satt forbud mot bebyggelse i 100-metersbeltet. Skrata har vært bebodd av en fisker med navn Andreas Skrata. Han var en original og bodde her ute noen år og tok navnet Skrata etter holmene, mens hans egentlig etternavn var Hagen. Langholmen på ca. 50 dekar, er den største i øygruppen og eies av Kragerø kommune. Til samme øygruppa hører også Midtfjordskjær, Ormøya og Saltsprøitene. Friluftsområde med mange fortøyningsmuligheter for småbåter.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Skrata.

Skrata.

Skrata.

Skrata.

Skrata.

Skrata.

Skrata.

Skrata.