Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Skjørtjenn rundtTuren rundt Skjørtjenn rundt har to alternativer. Se turkartet. Vi starter turen fra den store tomta ved Helleveien, rett ved brua som går over Skjørtjenn. Herfra går vi på gamle veier som svinger nedenom Skjørtjenn, før den tar oss opp noen bratte bakker. Stien svinger mot høyre og ned mot myra. Vi har Bureidbekken til venstre. Her nede i bratte heia til høyre kan vi se rester etter hoppbakken. Helle idrettslag hadde kretsrenn her like før krigen. Det ble hoppet rundt 40 meter i denne bakken. Vet ikke hvor lenge denne hoppbakken var i bruk. Vi går videre over bekken, bort til Bureid. Det er en gammel husmannsplass som tilhørte Strand gård. I dag er det bare grunnmurene og tre inskripsjoner igjen. Det er de siste som bodde her Per og Gunnar Bureid, som risset inn initialene sine. Fra Bureid går stien videre mot Bureidkilen i Hull. Når vi så vidt har passert kilen, deler stien seg. Her kan vi velge om vi skal komme ut ved Råna eller Bånn. Velger vi Bånn går vi over Hulldammen ved Damfjorden. Her er Kragerøs eneste tømmerrenne som renner ut i Skjørtjenn. Begge alternativer er flotte turer. Et par timers tur.

 


Skjørtjenn. Mot Råntangen.

Skjørtjenn ved Bureid.

Skjørtjenn.

Bureidfjorden.

Skjørtjenn.

Drikkevann.

Ved Bureid.

Ved Bureid.

Skjørtjenn.

Skjørtjenn.

Rast ved Hulldammen.

Låven på Midtre Bånn.

Bureid.

Bureid.

Damfjorden i Hull.

Hoppbakken ved Bureid.

Bureidfjorden i Hull.

Hulldammen.

Inskripsjon ved Bureid.

Skjørtjenn.