Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SiljefjellTuren opp til Siljefjell går i skogsterreng. Det går en gammel vei opp til Solli. På veien opp til høyre ligger det et lite brudd, fylt med vann. Har ikke funnet noen sti opp til selve toppen.

Siljefjell har et gammelt trekantpunkt som ble brukt innen landmåling, ved framstilling av kart.

Gullkistetjenn: Sagnet sier at det skal ha bodd en konge på Hovstølen. En vinterdag tok han turen over heiene mot Holtane med hest og slede. Med på turen hadde han en kiste med gull. Han benyttet tjennene da det forenklet reisen. Den siste tjenna før Holtane gikk han og sleden gjennom isen. Gullkista forsvant, men hvordan det gikk med kongen og hesten sier ikke sagnet noe om. Derav navnet Gullkistetjenn. Tjenna er litt spesiell da ett sted har bestandig dårligere is en ellers. Turen er ca 7 km og 2 timer.

 


Kunstnerisk stein.

Naturlig tørrmuring.

Utsikten fra Siljefjell.

Utsikten fra Siljefjell.

Siljefjell.

Lite dagbrudd.

Lite dagbrudd

Liten slagghaug.