Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Sanssouci


Den gamle postveien til Kragerø på 1800-tallet, gikk nedenom Båten og langs vannet forbi gården Sanssouci. Sanssouci er et fransk ord og betyr "Sorgenfri". Åsen var en stor eiendom, som var Valbergheia, Berg og Sluppan. I 1650 ble Berg og Sluppan solgt ut av Åsen. Sluppan ble senere solgt ut til tyskeren og kjøpmannen Henrich Christian Luxdorph i 1790-årene. Det var han som bebygget plassen som en lystgård med en vakker hage, som han kalte Sanssouci. Gården brant ned midt på 1800-tallet. Simen Langtangen som hadde isdam på Langtangen, hadde også en isdam på Sanssouci omkring 1900. Det var ikke ishus her, bare en kjempestor binge som lå mellom to høye fjell og som hadde plass til all isen som var på dammen. Når dammen var oppdemmet gikk vannet helt opp til husene. På 1700-tallet ble Åsen delt i øvre og nedre Åsen, Jarandsen er eier av øvre. Selbenken ved Kaninholmene er et felles grensepunkt mellom eiendommene Sanssouci, Åsen, Strand og Årø. I 1964 ble Kaninholmene solgt til Ivar Aatangen av Kristine Andersen som da var eier av gården Sanssouci, men uten å vite at eieren av Åsen, Jarandsen regnet seg som medeier av Kaninholmene. En grensetvist var igang, som ennå pågår.Sanssouci.

Sanssouci.

Sanssouci.

Sanssouci.

Gamle veien.

Gamle veien.

Gamle veien.

Gamle veien.