Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Sannidal bygdetunBydetunet ligger like ved Sannidal kirke. I de gamle bygningene fra 1700- og 1800 tallet er det utstillinger og omvisninger. Det arrangeres "Grautfest" hver år her. Det står en gammel grensebolt på bygdetunet som det står Sandøkedahls Sogn og Kragerô Bye. Denne er blitt flyttet fra byen og satt her på bygdetunet for ca 50 år siden, av Fritjof Torbjørnsen og far til Ole Wastøl. ER DET NOEN SOM VET HVOR DENNE STO I BYEN? Sannidal var egen kommune fram til sammenslåinga med Kragerø og Skåtøy i 1960.

Sannidal Historielag
Hovedgrunnen til stiftelsen av Sannidal Historielag var utgivelsene av bygdebøkene. Skrivingen til disse ble avsluttet i 1920-årene og ble senere gjort ferdig i bokform. Og i forbindelse med historielagets stiftelse ble bydetunet åpnet i 1949 . Det var Torkel Tande som fikk ideen, da han så et slikt i Trøgstad i Østfold. Sannidal Historielag fikk plassen i gave av Stina og Thomas Wastøl. Fra 1949 – 1980 ble det satt opp syv bygninger, det er: Kvernhus fra Wåsjøseteren, stolpebu fra Barland, låve fra Midtgården i Farsjø, stabbur fra Mo, stue fra Dobbedalen i Holtane, våningshus fra Østre Hegland og badstue/korntørke fra Østre Hegland.

Medlemsbladet til Sannidal Historielag heter Arven og ble første gang utgitt i 1981. Bladet kommer ut med tre nummer i året, og er en slags fortsettelse til bygdebøkene.

På bygdetunet ligger også noen kjempstokker, bl.a. Dobbedalsgrana. Grana ble felt ca 1990 og ble målt 35 meter lang, omkrets nederst 2,73 meter og kubikkinnholdet 8,6, som er norsk rekord. Grana ble ca 160 - 170 år gammel.

 


Inngangen til bygdetunet.

Bygdetunet.

Inngangen til bygdetunet.

Stabbur.

Bygdetunet.

Fra gamledager.

Store stokker .

Gammelt grensemerke.

Bygdetunet.

Bygdetunet.

Bygdetunet.

Bygdetunet.

Bygdetunet.
   
Avstandsmerke fra 1805.