Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

RytterholmeneRytterholmene ved Kirkesund. Det er bare en liten bukt på Rytterholmen som er en del av Skjærgårdsparkern. Det sies at det en gang ble begravd en rytter på øya, derfor navnet.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Svunnen tid.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Rytterholmene.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.

Rytterholmen.