Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Røysvikheia


Turen med turistforeningen den 2. november 2003 varte i omtrent 5 1/2 timer og strakk seg over en avstand på 14 km. Vi startet ved smia ved Dobbe, og vår turleder var Tor Erik Åsulfsen. Vi gikk over Tollhommen mot Hellerknutane og fortsatte videre til Røysvikheia. Underveis passerte vi hytta til Eikehaug og opp til Stormyrknatten. På denne turen var vi bare tre personer. Kanskje det skyldtes at det var sent på året og overskyet. Dette var den siste turen med turistforeningen dette året.
The trip with the tourist association on November 2, 2003, lasted for approximately 5 1/2 hours and covered a distance of 14 km. We started at the blacksmith shop near Dobbe, and our tour leader was Tor Erik Åsulfsen. We crossed Tollhommen towards Hellerknutane and continued on to Røysvikheia. Along the way, we passed by the cabin at Eikehaug and hiked up to Stormyrknatten. There were only three of us on this trip. Perhaps it was due to the late time of year and the overcast weather. This was the last trip with the tourist association for that year.

 


På Tollhommen.

Heller ved Hellerknutane.

Flott bjørkeskog.

Tur til Røysvikheia.

På Røysvikheia.

Tor Erik fyrer opp.

Plantet granskog.

Fjellformasjon Leivannstrollet.