Søk i www.turer.no via Google:
' '


KRAGERØ KOMMUNE

RøyfjellDet finnes en sti som går opp dalen fra Kjølebrøndsveien ved Falkenberg. Når stien flater ut, må du på et tidspunkt ta til høyre. Selv om det ikke er noen tydelig sti ut til Røyfjell, er terrenget flott. De fleste som besøker området, ender opp på Mørjeheia, men det er også verdt å ta turen til Røyfjell. En annen vei opp til Røyfjell er å følge veien fra Limoen og inn til isdammen ved Litjenn. Derfra går det en sti oppover til venstre en kort strekning. Jeg har ikke funnet noen stier som krysser over Røyfjell. Underveis oppdaget vi en artig steinblokk. På vei ned var vi innom det gamle bruddet Buderåsen til Georg Tveit.
157 Bulderåsen: Kvartsbruddet var i virksomhet mellom 1910 og 1950, og var eid av Georg Tveit AS.


158 Bulderåsen: Kvartsbruddet var i virksomhet mellom 1910 og 1950, og var eid av Georg Tveit AS.

 
Kjempesteinen: I sundet til Kjølebrønd, ligger kjempesteinen. Sagnet forteller at den er kastet dit av et troll. To troll sto en dag på Røyfjell og skulle se hvem som kunne kaste lengst. De kasta hver sin stein, den ene steinen falt ned i sundet. Det var kjempesteinen slik den ligger den dag i dag. Kan det være den lille Sundholmen det er snakk om.
There is a trail that goes up the valley from Kjølebrøndsveien near Falkenberg. When the trail flattens out, you must eventually turn right. Although there is no clear path to Røyfjell, the terrain is beautiful. Most people who visit the area end up at Mørjeheia, but it's also worth taking a trip to Røyfjell. Another way up to Røyfjell is to follow the road from Limoen and head towards the ice dam at Litjenn. From there, a trail goes up to the left for a short distance. I haven't found any trails that cross over Røyfjell. Along the way, we came across an interesting rock formation. On the way down, we also stopped by the old quarry Buderåsen, owned by Georg Tveit.

The Giant Stone

The Giant Stone: In the strait near Kjølebrønd, lies the Giant Stone. Legend has it that it was thrown there by a troll. Two trolls were standing on Røyfjell one day, trying to see who could throw the farthest. They each threw a stone, and one of the stones fell into the strait. That stone is the Giant Stone as it lies there to this day. Could it be referring to the small island called Sundholmen?

 


Utsikt fra Røyfjell.

Utsikt fra Røyfjell.

Utsikt fra Røyfjell.

Utsikt fra Røyfjell.

Røyfjell.

Røyfjell.

Røyfjell.

Røyfjell.

Røyfjell.

Røyfjell.

Røyfjell.

Bruntangen, Aspeflaten.

Sjultangen.

Kirkestøa?.

Litangen.

Litangen.

Forlatt camp.

Forlatt camp.

Litangen og Snekkevik.
 

Bulderåsen.

Bulderåsen.