Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

RopenRopen er en liten holme med en liten hytte og et båthus, holmen ligger mellom Gumøy og Arøy. Øya var et sjøfuglreservat fra 1980 til 2009. Reservatet ble opphevet på grunn av lite hekkende fugl over flere år.Ropen.

Ropen.

Ropen.

Mange artige mønstre.

Ropen.

Ropen.

Ropen.

Ropen.

Ropen.

Ropen.