Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

RonsmyrknutenRonsmyrknuten og Ronsmyrhelleren tilbyr en fantastisk utsikt mot havet. I tillegg preges området av fjellformasjoner som danner imponerende sprekker og huler i fjellet. En tydelig synlig husmannsplass kalt "Ronsmyr" ligger like nedenfor i granskogen, langs den gamle driftsveien til Sølvkjerra. Denne husmannsplassen er registrert som nummer 4 av Johnny Thorsen og tilhørte Heibø.
Ronsmyrknuten and Ronsmyrhelleren offer a stunning view of the sea. Additionally, the area is characterized by impressive mountain formations that create cracks and caves in the rock. A clearly visible crofter's cottage called "Ronsmyr" is located just below in the spruce forest, along the old service road to Sølvkjerra. This crofter's cottage is registered as number 4 by Johnny Thorsen and belonged to Heibø.Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyr nr. 4.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.

Ronsmyrknuten.