Søk i www.turer.no via Google:


DRANGEDAL KOMMUNE

Ringseter200 Ringseter: Ringseter gruver ble det tatt ut feltspat. Den fineste spatten ble kalt for "Tannspat" og ble brukt til gebiss på 1950-tallet. Den andre steinen gikk til porselen og glass. Steinen ble kjørt med traktor og tilhenger til Merkebekk stasjon, får så å fraktes videre på jernbanen. Driften startet midt på 1950-tallet og varte bare tre-fire år, men pågikk både sommer og vinter. Det jobbet sju-åtte mann i to skift og åtte timers dag. Gruva gikk skrått nedover i ca 40 meters dybde og 8x15 meter bred. De måtte hele tiden sørge for å pumpe vannet ut. Om høsten med mye nedbør, måtte det ligge folk her i helgene for å passe bensinpumpene. Eieren av gruvene var en murmester Holm fra Oslo. Gruvene er nå fylt med vann, det står fortsatt en brakke der på ni kvadrat som det bodde tre stykker i om sommeren. Men den står for forfall nå. Det har vært gruvedrift tidligere ved Ringster i Dyvikheia. Rundt 1900-tallet ble det startet en liten kobbergruve noe høyere oppe i heia. Det ble slutt rundt 1910. Det går en vei inn til Ringseter, men det er bom. Det tar ca 1/2 time å gå inn. Ved setra går det gammel vei opp heia til Ringster gruver som er et Pegmatittbrudd. N° 58.96510 Ø° 9.22809

 

 


Ringseter gruve.

Ringseter gruve.

Ringseter.

Ringseter.