Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

RekevikaNavnet finnes på flere steder langs kysten der naturligvis rekved, drivtømmer og annet flytende materiale samles. Tidligere var det et lite småbruk med dyrkbar mark og husdyr, og dyrene ble ofte satt på Matholmen for beite. Husene som en gang stod her, ble ødelagt i brann, og nå er det bare grunnmurene som er igjen. I dag har Rekevika blitt et vakkert friområde.
140 Rekvika: Denne ligger rett ved stien ned til Rekvika. Det er mange store og små gruvehull på Storkollen /Sjåen området. Dette er en av de mellomstore gruvene, går ca 35 meter innover. De siste 15 er det vann, ta på støvler. Det ligger rester etter skinnegangen til vognene. Utenfor ligger det også rester etter vognene. Ca midt i gruva er det en sjakt opp til friluft (de hvite feltene på kartet). Bare 3-4 meter opp. Trenger kun lykt til den innerste gangen (ort).
Pegmatitt er betegnelse for en meget grovkornig bergart og består oftest av Feltspat, Kvarts og Glimmer,samt ofte andre mer sjeldne mineraler som Turmalin og Beryll. Mange av forekomstene i det norske grunnfjellet har vært utvunnet for produksjon av Kvarts og Kalifeltspat.
The name can be found in several places along the coast where driftwood, timber, and other floating materials naturally accumulate. Previously, there was a small farm with arable land and livestock, and the animals were often grazed on Matholmen. The houses that once stood here were destroyed by fire, and now only the foundations remain. Today, Rekevika has become a beautiful recreational area.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Rekevika.

Rekevika.

Grunnmurene står igjen.

Rekevika.

Rekevika.

Fjellformasjon ved Rekevika.
 

Rekevika gruve.

Rekevika gruve.

Rekevika gruve.

Rekevika gruve.