Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

RapentangenEt nydelig turområde mot havet, med skjærgårder og krokete furutrær. På Lyngheia, ytterst mot sjøen, finner man en gammel og krokete furu som har fått navnet "Theas furu". Navnet ble gitt av Thea, som levde fra 1867 til 1945 og bodde i Skjørsvik. Thea pleide ofte å ta turer ut til Rapen sammen med sin matkurv for å nyte den fantastiske furua. På toppen av Rapen ligger det en gammel gravrøys eller kystrøys, sannsynligvis fra bronsealderen. Stien er godt merket hit.

Tur med Kragerø Turistforening 24. april 2005
Det var strålende turvær da vi dro på tur med Kragerø Turistforening. Solen skinte, og vi hadde god sikt langt ut mot havet. Tretten deltakere var med på turen. Vi startet fra brygga på Stabbestad klokken 10. Turgjengen gikk over dammen i Bjelkeviktjenn, som tidligere hadde trafikk av is på 1800-tallet. Vi fulgte gamle veier og passerte nedlagte gårdsbruk. Vi tok en tur innom steinrøysa på Rapen før vi tok en lang pause i Ragnhildsvik. Derfra fortsatte vi til Bekkevika, Myra, over Rognli, og tilbake til Stabbestad. Turen varte i fem timer, inkludert pauser.
A beautiful hiking area by the sea, with archipelagos and crooked pine trees. At Lyngheia, out towards the sea, you will find an old and twisted pine tree named "Thea's pine." The name was given by Thea, who lived from 1867 to 1945 and resided in Skjørsvik. Thea would often take trips out to Rapen with her picnic basket to enjoy the magnificent pine tree. At the top of Rapen, there is an old burial mound or coastal cairn, likely from the Bronze Age. The trail is well-marked to this spot. Excursion with Kragerø Tourist Association on April 24, 2005 We had brilliant hiking weather when we went on an excursion with the Kragerø Tourist Association. The sun was shining, and we had a clear view far out to the sea. Thirteen participants joined the trip. We started from the pier at Stabbestad at 10 a.m. The group crossed the dam in Bjelkeviktjenn, which used to have ice traffic in the 1800s. We followed old roads and passed by abandoned farms. We made a stop at the stone cairn on Rapen before taking a long break at Ragnhildsvik. From there, we continued to Bekkevika, Myra, crossed Rognli, and returned to Stabbestad. The excursion lasted for five hours, including breaks.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Ragnhildsvik.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Stranda ved Grønnsvik.

Ragnhildsvik.

Varden ytterst på Rapen.

Rapen.

Storemyr.

storemyr.

Bjelviktjenn (T)

Isdam ved Blåbærtjenn (T)

Storemyr (T)

Storemyr (T)

Trekkfugler (T)

Steinrøysa ved Rapen (T)

Ragnildsvik (T)

Ragnildsvik (T)

Blomsterpotte (T)

Mot Bekkevik (T)

Mot Bekkevik (T)

Mot Stabbestad (T)