Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

ØstfrontenØstfronten har en fin liten strand med formiddagssol. Det var en del søppel å se, så jeg hadde en liten strandrydding i 2018. I 2017 var et rekordår for rydding av marint avfall. Det var nesten 50 000 frivillige ifølge Hold Norge Rent. Det ble samlet inn over 1300 tonn søppel over hele landet.

125 Østfronten: Det finnes spor etter gruvevirksomheten i form av steinmurer og skinner. Dessverre har jeg ingen opplysninger om den konkrete driften som fant sted.
The East Front has a nice little beach with morning sun. There was some litter visible, so I did a small beach cleanup in 2018. In 2017, it was a record year for marine litter cleanup. There were nearly 50,000 volunteers according to Hold Norway Clean. They collected over 1300 tons of litter across the country.


125 East Front: There are traces of mining activity in the form of stone walls and tracks. Unfortunately, I have no information about the specific operations that took place.

 


Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.

Østfronten, Valberg.