Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

OspevikaVika har en vakker sandstrand og en kirkegård som ble etablert i 1865. I vest danner Kjeholmen og fastlandet et sund kjent som Ospeviksundet. Sommerfjøsbakken er et lite jorde som ligger like ved parkeringsplassen til kirkegården. Mergelhaugen er en tydelig liten fjellknaus vest for kirkegården, hvor det tidligere ble tatt ut mange båtlaster med skjellsand til jordbruksformål. Veven er et lite jorde, en slette som befinner seg 100 meter vest for kirkegården. Det er nå dekket av en eikeskog med en traktorvei. På 1800-tallet ble det bygd en seilskute ved navn "Levang" i dette området, på en slette nær sjøen. Dokumentene om denne aktiviteten er blitt bevart på Kjendal.
Vika has a beautiful sandy beach and a cemetery established in 1865. To the west, Kjeholmen and the mainland form a strait known as Ospevik Strait. Sommerfjøsbakken is a small field located right next to the cemetery parking lot. Mergelhaugen is a distinct little rocky knoll to the west of the cemetery, where numerous boatloads of shell sand were previously extracted for agricultural purposes. Veven is a small field, a plain situated 100 meters west of the cemetery. It is now covered by an oak forest with a tractor road. In the 19th century, a sailing ship named "Levang" was built in this area, on a plain near the sea. The documents related to this activity have been preserved in Kjendal.Oepevika.