Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

OksekastetGrensen mellom Østre og Vestre Langøy starter ved Oksekastet i Langårdssund. Langs denne grensen ble det hugget inn en fredsinskripsjon midt på øya i 1769 som ble funnet bare for noen få år siden, etter å vært gjemt i over hundre år. Det er også et grensemerke/årstall på en kolle ved Oksekastet. På den andre siden av øya skal det også være et merke, men det er ikke funnet. Oksekastet ligger ved det bredeste punktet i Langårsund eller Kreppa. Kreppa er egentlig det smale innløpet i øst. Langårsund har tre fyrløkter som ble satt opp i 1930-årene, det er ved Bruntangen, Syngårsholmen og i Kreppa. Fra Oksekastet gikk det en liten vei/sti langs sjøen bort til Svaneflekken. Rutebåten la til ved Svaneflekken tidligere. De siste hjemmelshavere fra 1989 er Einar Henriksen, Erling Alfred Henriksen Ruth Henriksen og Torveig M Henriksen.


SE OGSÅ SIDENE LANGØY

 


Huset på Oksekastet.

Gammel låve.

Huset på Oksekastet.

Holmen ved Oksekastet.

Oksekastet.

Oksekastet.

Oksekastet.

Oksekastet.