Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Nygaard og Ole Danielsens plassCa. 50 personer deltok på en fantastisk rundtur med kulturkomiteen på Levangsheia. Turen startet ved hovedveien mellom Eidet og Ørvik, og vår turleder Johnny Thorsen ga oss interessante detaljer om de gamle boplassene vi besøkte. Dessverre er det nå kun noen få steiner igjen som minner om disse stedene. Første stopp var ved klebersteinen, etterfulgt av Lågåsmyrhelleren. Terrenget var kupert, med små myrer og koller. Den første boplassen vi kom til var Ronsmyr, som ble forlatt på midten av 1800-tallet. Vi fortsatte opp den bratte kleiva til Ronsmyrknuten, hvor vi tok en lang matpause. Ronsmyrknuten er kjent for sine imponerende fjellformasjoner og vakker utsikt mot havet. Neste stopp var ved Nygaard, og like før vi nærmet oss bilene besøkte vi også Ole Danielsens plass. Løypa var merket med hvite markører, men vi måtte gå i denne retningen siden merkingen bare var på den ene siden av treet. Turen ble beskrevet som en avslappende spasertur i avisen, men personlig synes jeg det var en lang skogstur. Vi hadde også med oss Amund Prestegard fra Tropos dokumentar, som filmet deler av turen for miljødepartementet.
Approximately 50 people participated in a fantastic round trip with the cultural committee at Levangsheia. The tour started on the main road between Eidet and Ørvik, and our tour guide Johnny Thorsen provided us with interesting details about the ancient settlements we visited. Unfortunately, only a few stones remain today as reminders of these places. The first stop was at the soapstone, followed by Lågåsmyrhelleren. The terrain was hilly, with small marshes and hills. The first settlement we reached was Ronsmyr, which was abandoned in the mid-1800s. We continued up the steep slope to Ronsmyrknuten, where we had a long lunch break. Ronsmyrknuten is known for its impressive rock formations and beautiful views of the sea. The next stop was at Nygaard, and just before reaching the cars, we also visited Ole Danielsens' place. The trail was marked with white markers, but we had to walk in this direction because the markings were only on one side of the tree. The trip was described as a relaxing stroll in the newspaper, but personally, I found it to be a long hike through the woods. We also had Amund Prestegard from Tropos Documentary with us, who filmed parts of the tour for the Ministry of Environment.

 

 


Johnny Thorsen forteller.

Fremme ved klebersteinen.

Fremme ved klebersteinen.

Gammelt kart.

Tur med kulturkomiteen.

Ronsmyrknuten.

Eivind og Else.

Tur med kulturkomiteen.

Ole Danielsens plass.

Amund Prestegard filmer.

Klebersteinen.

Kulturminnet Nygaard.