Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

MyrstrandaPå den idylliske kystlinjen finner vi et sjarmerende lite gårdsbruk, med husene plassert tett inntil strandkanten. Kyststien går forbi denne stranda. Tjuvhola, en trang dal som går ned til sjøen der Myrstranda og Bekkevika bytter. Navnet har muligens sammenheng med funn av tjuvgods.
Along the idyllic coastline, we find a charming little farm with houses closely situated near the shoreline. The coastal path passes by this beach. Tjuvhola, a narrow valley that leads down to the sea where Myrstranda and Bekkevika meet. The name possibly relates to the discovery of stolen goods.

 


Myrstranda.

Myrstranda.

Myrstranda.

Tjuvhola.