Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Mosholmen 

Hvorfor navnet Mosholmen er usikkert, men inne på holmen i skogen er det mye mose. Flere fine plasser å legge til med båten. På holmen er det to hytter. Mosholmen har et gammelt trekantpunkt som ble brukt innen landmåling, ved framstilling av kart..

 


Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.

Mosholmen.