Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

MorholmenHolmen har vært bebodd fra ca midt på 1700-tallet, her var også en kjølhalingsplass for seilskutene. Det har bestandig vært godt og rikelig med vann hele året på Morholmen, det er trolig en vannåre fra fastlandet som sørger for det.

 


Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen.

Morholmen sett fra Tåtøy.

Morholmen.