Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Matløs og holmene rundtMatløs består av fire holmer og skjær 50-200 m fra land ved Lovisenberg i Hellefjorden. Viktige holmer for sjøfugler i hekketiden. Det er en del bolter og fester på holmene. Har det vært en slags virksomhet på stedet? Navnet "Matløs" sikter antagelig til skrinn jord på stedet. "En mand kan være brødløs, har han potet så er han ikke matløs." Et sitat av Knut Hamsun

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

 


Matløs.

Matløs.

Matløs.

Matløs.

Matløs.

Matløs.

Matløs.

Matløs.

Matløs.

Matløs.

Toppen av Matløs.

Toppen av Matløs.

Utsikt mot Strand.

Utsikt Hellefjorden.

Her ser vi Fantholmene.

Liten dam på toppen.

Matløs.

Matløs.

Matløs fra Lovisenberg.

Matløs fra Lovisenberg.