Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LundereidVi hadde en liten rundtur ved Lundereid. Startpunktet var i veikrysset ved Bråtanetjenna. Vi gikk opp forbi Almedalstjenna et stykke for så å finne den gamle kjerreveien som går over Skillemyra og ned til Lundereid gård. Denne kjerreveien var gjengrodd, men greit å finne frem. For de som ikke ønsker å gå gjennom skogen, tar veien rundt. Ved Lundereid gikk vi over jordene og ned til Lundereid elva. Elva har veldig lav vannstand nå (sommer2022). Det er ca 4 meter under normal vannstand. Det dukker opp ting som har vært skjult i lang tid. Ved Lundereid gård har det kommet frem en gammel dam og fortøyningsbolter etter tømmerfløtinga. Lundereiddammen ble ombygd omkring 1860. Fløtingen i Kragerøvassdraget har eksistert i flere hundre år, men juni 1972 ble de siste tømmersoppene slept over Toke og fløtet ned Kragerøvassdraget til Kammerfoss.


Lundereid.

Lundereid.

Gamle bolter.

Lundereid.

Gamle bolter dukker frem.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereiddammen.

Lundereid.

Lundereid.

Her badet deltakerne Farmen.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Lundereid.

Bakken.

Vrangfosshaugane.

Vrangfosshaugane.

Vrangfosshaugane.