Søk i www.turer.no via Google:
'


KRAGERØ KOMMUNE

LønstravannDet var Hellestadhelleren som var turmålet for denne rundturen rundt Lønstravann. Brukte et par timer på turen. Vi startet i Kromledalen ved et par byninger nede ved Lønstravann. Herfra gikk det en gammel vei opp langs lia, noe igjengrodd. Etterhvert kom vi inn på den gamle ferdselsveien (Kirkeveien, se side om Lindheimsheia). Vi krysset bekken som renner ut i Kroktjenn. På nordsiden av Lønstravann er det ingen stier, men greit å gå. Vi stoppet opp ved hytta til Lønne. Herfra var det bare en kort tur bort til Hellestadhelleren, en kjempestor steinheller som det knytter seg et sagn til. Vi gikk opp til toppen av Hellstadhelleren for å se om det var utsikt over Lønstravann. Det var det ikke. Vi gikk videre forbi Lilleseter og Storeseter og inn på en vei som gikk opp til Skumpenveien.

 
Mølle: Har ingen informasjon om denne. Har hørt at det skulle ligge en bit av en møllestein i elva som renner ut i Kroktjenn. Dette er starten på Ilsjøvassdraget. Det ene vassdraget av to i Kjølebrønn.

 
Hellestadhelleren: På gården Lindheim tjente i gamle dager en gutt og en jente. De levde nok sammen i beste forståelse med den følge at jenta skulle ha barn. Da husbondsfolkene merka det, snakka de til dem og sa at de fikk se til å bli gifte og ikke la slike ting skure på det løse. Og så ble det ordna så at gutten og jenta skulle reise til byen og kjøpe inn det nødvendige, så de kunne ha noe å begynne husholdningen med når de gifta seg. De dro til byen, men gutten kom tilbake til Lindheim alene. Da husbondsfolkene spurte hvor jenta var blitt av, sa gutten at hun hadde funnet seg en i byen, hvem visste han ikke. Dette var om vinteren. Om våren, da isen og snøen smeltet, fant noen jenta i en tjenn. Hun hadde en stor gryte bundet rundt halsen. Trolig hadde de kjøpt gryta i byen. Kjenna fra den gang har hett Hortjenn. Nede ved kjenna gikk stien fra Lindheim til Kil. Da de fant jenta slik ble kjæresten mistenkt for å ha drept henne. Saken ble meldt til øvrigheta og undersøkelse ble satt i gang. Men da var gutten borte. Det ble lett etter ham, og han ble sett av flere og på forskjellige steder i skogen. Men ingen hadde fått tak i ham. Da det hadde gått en tid, kom det brev fra regjeringa i København. Der sto det at hvem som helst kunne drepe gutten, enten ved skudd eller på en annen måte. Det ble sagt at han skulle holde seg oppe ved Lønstravannet, det ble jakta på ham. Noen sier han ble skutt ved Tjuvhelleren ved Kartmyr og han som trykte på avtrekkeren hadde ladd geveret med en sølvknapp. Gutten skal ligge begravet under en stor steinhelle på sørsiden av Lønstravann. Det må bli Hellestadhelleren. Det er Jørgen Blankenberg som har skrevet denne historien som han har hørt av Peder Larsen Lindheim. Det må være mulig å finne sølvknappen under helleren.Elva til Kroktjenn.

Lønstravann.

Lønstravann.

Lønstravann.

Lønstravann.

Lønstravann.

Elva til Kroktjenn.

Lønstravann.

Lønstravann.

Lønstravann.

Hellestadhelleren.

Hellestadhelleren.

Hellestadhelleren.

Lønstravann.