Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Litangen159 Litangen: Steinbruddet i Kragerøfjorden eies av Georg Tveit AS, et selskap som har vært involvert i kvartsekstraksjon. Opprinnelig startet Knut Tveit utvinningen av kvarts, og senere overtok Georg Tveit driften av bruddet på Litangen. Etter ham tok Walter Tveit over, og nå er det Hege Tveit som driver steinbruddet. Hege, den fjerde generasjonen i Tveit-familien, overtok driften i 1986 etter farens død. I dag, i 2012, er det femte generasjon som har tatt over styringen. Bjørn Thomas Tveit driver Litangen sammen med sin mor, Hege. Steinbruddet har vært i drift siden 1920 og er nå den eneste produsenten av kvarts sør i Norge, med anlegg i Litangen og Snekkevik. Det er verdt å nevne at da Neil Armstrong tok sitt berømte "lille steg" på månen den 21. juli 1969, var det faktisk kvarts fra Kragerø som først berørte månens overflate. Kvarts fra Litangen var en viktig ingrediens i ferrosilisium, en legering av jern og kvarts, som ble brukt til å forsterke skosålene på astronautens månesko.
The quarry in Kragerøfjorden is owned by Georg Tveit AS, a company involved in quartz extraction. Initially, Knut Tveit started the quartz extraction, and later, Georg Tveit took over the operation of the quarry in Litangen. After him, Walter Tveit assumed control, and now it is Hege Tveit who runs the quarry. Hege, the fourth generation of the Tveit family, took over the operation in 1986 after her father's passing. As of 2012, the fifth generation has taken over the management. Bjørn Thomas Tveit operates Litangen alongside his mother, Hege. The quarry has been in operation since 1920 and is currently the only quartz producer in southern Norway, with facilities in Litangen and Snekkevik. It is worth mentioning that when Neil Armstrong took his famous "small step" on the moon on July 21, 1969, it was actually quartz from Kragerø that first touched the lunar surface. Quartz from Litangen was a crucial ingredient in ferrosilicon, an alloy of iron and quartz, used to reinforce the soles of the astronaut's moon boots.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.

Litangen.