Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LindvikkollenLindvikkollen står øverst på listen over populære turområder i Kragerø. Her kan du få med deg Kragerøs største gruve.138 Rutilgruva: Denne gruva ble kalt ”Dovregubbens hall” og er Kragerøs største, i en periode var den også verdens største rutilforekomst. Det var Ola Klausen på Maistanga som først begynte å drive der oppe omkring 1900. Så var det Herman Jensen fra Risør som drev. Sønnen Chr. Wintermark overtok gruva og drev den frem til ca. 1957. Malmen ble brukt i Næs Mineralmølle i Risør. Hvert år ble det tatt ut ca 1000 tonn malm. Vanlig arbeidsstyrke i gruva var 5 mann.
Kragerøitt er å finne her, det er en rein albittfeltspat som er hvit med små krystaller som ligner på sukkerkorn. I gruva finnes også mineralet Titan, som er meget radioaktivt. Man kan se store brune felter inne i gruva hvor malmen har blitt nedbrutt av radioaktiv stråling. Her er det ikke bra å være over lenger tid. Det ligger en del ting etter driften i Rutilgruva bl.a skinner og rester av taubanen som gikk ned til sjøen. Gruva ligger i et mye brukt turområde med mange flotte stier. Gruva er sikret med gjerder rundt, det er 36 meter ned til bunnen. Du kan gå inn i gruva nede eller inn i et lite hull fra toppen. Går du inn fra toppen kommer du ned på et platå. Det er mulig og gå ned, men bratt. Dette er en åpen gruve, så du trenger ingen lykt. Sjåen hadde en av verdens rikeste forekomster av mineralet Rutil
Steinen gikk med taubane ned til Matholmen. Steinen ble lastet ombord i båtene som lå der. Det var båtene Hermanda/Tyssfjord/Pilen og Finch. Den sistnevnte var av jern og var bygd i Holland, båten var på ca 180-200 tonn. Når båten var lastet med stein var det ikke mye som var over vannet.

139 Lindvikkollen: Har ingen opplysninger om denne driften.
Lindvikkollen ranks at the top of the list of popular hiking areas in Kragerø. Here, you can explore Kragerø's largest mine..

 


Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Lindvikkollen, Rutilgruva.

Kart Rutilgruva.
 

Lindvikkollen, Kalstad.

Lindvikkollen, Kalstad.

Lindvikkollen, Kalstad.

Lindvikkollen.

Hvor er dette?.
     

139: Lindvikkollen.

139: Lindvikkollen.

139: Lindvikkollen.

139: Lindvikkollen.

139: Lindvikkollen.

139: Lindvikkollen.

139: Lindvikkollen.