Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Lindvika


I Lindvika var det mest øyafolk som badet, når gangveien kom ble vika også tilholdssted for andre og stedet ble forsøplet. Lindvika har noe store jettegryter. Her hadde også Kragerø kommune dynamittlageret sitt i fjellet. Hvis du kikker litt i den bratte heia, kan du se en jerndør.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Vinter.

Gammelt dynamittlager.

Jettegryter i Lindvika .

Lindvika 2013.

Lindvika 2013.

Lindvika.

Lindvika.

Gangveien til Lindvika .

Lindvika.

Lindvika.

Lindvika.

Lindvika uten gangvei.