Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Lille FuruholmenI dag er det ikke mye igjen av bebyggelsen, det er kun en liten grunnmur og et par hjørnesteiner igjen etter husene som sto her fra siste halvdel av 1800-tallet. I 1898-99 var det fire skolebarn herfra som gikk på skolen på Bærøy. Lille Furuholmen hørte historisk til Bærøy. Det var et søskenpar som hette Magdalena og Morten Omland som var de siste som bodde her, vet ikke når. På det gamle bildet ser vi fem bygninger, i tillegg var det et hus på den andre siden mot Skåtøy. Den store boden til høyre på bildet var det et silderøkeri hvor blant annet fiskehandler Peder Andersen røkte sild for salg i sin forretning. Senere ble det oppbevart parafin i denne bygningen, om det var samme bygningen eller om det ble satt opp nytt bygg, vet jeg ikke. Blikktaket som var på parafinlageret er nå i bruk på et båthus på Øya. Huset midt på holmen var sansynligvis satt opp av snekker Anders Olsen og broren Gullik Olsen fra Nessundholmen. Det aller siste huset (hytta) ble bygget og revet i 1930-årene. Det var Siggen Andresen som sto for dette. Lille Furuholmen var i gamle dager et fristed for farende fant, og det var ofte fantebåter fortøyd her. Når dette gamle bildet fra ca. 1900-tallet sto på trykk første gang i 1978 ble det en del diskusjon om hvor dette kunne være. Bildet er tatt fra Veten og vi ser Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen er nå en del av skjærgårdsparken. Den delen som vender mot Skåtøy ligger det noen kjempestore kar som Kragerø Sjøtjenester AS har lagt fra seg. Trodde ikke det var lov siden holmen er fredet. Flåten og bøyene som ligger her er en blåskjellfarm som blir brukt til prøvetaking for og finne ut om blåskjella er spiselige. Dette er på oppdrag fra mattilsynet.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lille Furuholmen.

Lilly på Lille Furuholmen.