Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LilandEiendommen ble trolig ryddet av to brødre fra Drangedal, Torbjørn og Lars Thorsen i slutten av 1700-tallet. Liland har vært en boplass fram til begynnelsen av 1900-tallet. Fra Liland går det en fin steinsatt vei opp til noen steinmurer hvor det antakelig har stått både et stuehus og et uthus. Dette kalles Gamle-Liland. Den siste som pløyde der, var Åge Kvihaugen.

Det går en merket sti fra Donvollen, men det er greiere å gå veien inn til Levangsdalen. Herfra kommer du inn på stien mot Liland. (Se også egen side Øygarden). Stien går forbi Hullheia og Kolmekjerr, en gammel boplass. (Se egen side Hullheia). Stien går ned Lilandsdalen til Liland ved Leivann. Her har det kommet opp en ny hytte der hvor huset sto, etter sist gang jeg var her. Fra Liland kommer du inn på Lilandsveien, som går opp til Gamle-Liland
. Det er godt merket med skilt hele turen. Fra Solbakken går resten av turen på vei, forbi Solbergmyra og Kvihaughelleren, som ofte bare kalles helleren. Helleren henger over veien. I en liten fjellhylle i den sørlige delen av helleren er fylt av småstein. Det ble sagt at man skulle kaste en stein der, for å bli godvenn med Huldra. En flott tur på ca 7-8 km og 3 timer.Tur til Liland, er revet nå.

Tur til Liland, er revet nå.

Tur til Liland.

Tur til Liland.

Tur til Liland.

Kolmekjerr.

Kolmekjerr.

Kolmekjerr.

Utsikten ned mot Liland.

En fortøyningsring ved Liland.

Nye hytta på Liland.

Rester fra huset på Liland.

Rester fra huset på Liland.

Velkommen til Liland.

Lilandsveien.

Gamle murer ovenfor Liland.

Tur til Liland.

Tur til Liland.

Kvihaughelleren.

Tur til Liland.
kartutsnitt