Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LifjellHar ikke funnet mange stier i området, men det er greit å komme seg opp på heia fra Smørvik. Mye fin furuskog og enkelte utsiktspunkt mot Kilsfjorden. Det forekommer en del stedsnavn med "Li" i område.Lien.

Lifjell.

Lifjell.

Utsikt til Litangen.

Utsikt mot Dypsund holmene.

Lien.

Veien mot Smørvik.

Snekkevik fra Smørvik.

Smørvik.

Smørvik.

Smørvik.

Steinmur ved Smørvik.

Smørvik.

Smørvik.

Lifjell.

Lifjell.

Privat vei.

Lifjell.
   

Utsiktspost på Lifjell.

Utsiktspost på Lifjell.

Utsiktspost på Lifjell.

.