Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LeikenLeiken på Skarbolandet har en fin utsikt. Det høyeste punktet ligger på 130 moh. Det er et stort og fint turområde rundt Leiken med mange fine stier. Det går stie

r fra Skarbo skole, Tangen i Fossing, Lia ved Gofjell og Bånnjordene. Fra Skarbo skole går det sti opp til Svarttjenn, her kan du se rester etter fundamentene til isrenna som gikk fra Svarttjenn. det går ingen sti opp til Leiken, men det er greit å finne frem. Det er ikke lange turen.

 


Fra Leiken.

Innover Hellefjorden .

Fra Leiken.

En padde i stien.

Fra Leiken.