Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LangvannHytta til Sannidal JFF ligger flott til i Langvann. Det går en traktorvei fra Snekkevikveien forbi Barlindtjenn. Ved Langvann er det en liten bit av den kjerreveien som gikk fra Sannidal til Barland. På fjellveggen er det hengt opp noe redskap. Det er risset noe i fjellet. Jeg kunne ikke tyde alt, men det står årstallet 1816. Det har også vært et uhell her, en del år tilbake, når de hadde hest og kjerre som fremkomstmiddel. Far til Abraham Sørdalen lastet litt for mye på kjerra, hesten greide ikke å holde igjen. Både hesten og kjerra ut i Langvann. Hesten druknet. Kan se plassen hvor det skjedde, det har rast litt ut der. Det skal en liten øy med et tre som flyter rundt i Langvann.

 

Fra Langvann fraktet de isblokkene på isrenne ned til Frøviktjenn og videre ned Snekkevikdalen til sjøen for utskipning.

 


Gammel vei ved Langvann.

Langvann.

Langvann ved Graveidet.

Langvann ved Graveidet.

Kan dette være den flytende ø.

Langvann.

Langvann ved hytta til JFF.

Langvann ved Graveidet.

Hytta til Sannidal JFF.

Langvann.

Hytta til Sannidal JFF.

Langvann.

Langvann.

Langvann.
   

Langvann ca. 1908.

Langvann ca. 1906.

Istrafikk fra Langvann.

Istrafikk fra Langvann.

Istrafikk fra Langvann.
     

Gapahuken ved Barlindtjenn.

Gapahuken ved Barlindtjenn.

Jaktregler.

Gapahuken ved Barlindtjenn.

Barlindtjenn.