Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Fru AnkerLangøy er den nest største øya i Kragerøskjærgården. Øya er mest kjent for sine mange store jerngruver, noen av Norges største.

18: Fru Anker
Fru Anker og Grevinne Wedel var de største i kragerødistriktet, og var i århundreder landets nest største. I 1956 ble den 140 meter dype, dvs. 90 meter under havoverflaten, lenset for vann og startet opp igjen. Det jobbet da 17 mann i gruven, og 8 av dem jobbet nede i dypet. Det var flere nordlendinger i gruva og Jarl Mathiesen fra Fauske var stiger (formann). Frank Byholt hadde regnskapet og lønningskontoret her ute. For å finne malmen gikk de rundt med en magnet, den ble hengende fast flere steder. Malmen ble fraktet med et utrangert lokomotiv som ble kjøpt inn i 1960 for 5000 kroner. Lokomotivet som gikk på trykkluft, fraktet malmen gjennom den 250 meter lange stollen til sjakten. Så ble den heist opp i en stor tønne som kunne ta 2 tonn av gangen. Lokomotivføreren hette Trond Tveit og var fra Sannidal. Temperaturen lå på ca. 7 grader både sommer og vinter og spiserommet var en hule som var sprengt ut i fjellet og drikkevannet fikk fra en vannåre som de traff under et sprengningarbeid. Til å begynne med var vannet et problem, men de fikk satt inn et rør med kran og arbeiderne fikk det fineste springvannet. Egil Ellefsen er kanskje den siste som er i live (2008), som jobbet i gruvene. Tidligere navn var "Midtre gruve". Fra gruva gikk det taubane på 950 meter ned til Tangen
.

 


Fru Anker.

Fru Anker.

Fru Anker.

Fru Anker.

Fru Anker.
     

Fru Anker.