Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Kyststien Stabbestad - EllingsvikÅpning av kyststien
Kyststien som snor seg langs kysten i Kragerø kommune ble offisielt åpnet av ordfører Kåre Preben Hegland på Steinmann tirsdag 12. november. Han takket alle som hadde vært med på dette prosjektet, spesiellt Kragerø Turistforening med Else Bjørg Finstad og Vidar Klausen i spissen. Arbeidet ble påbegynt i 2010 ved å sende ut brev til alle 241 grunneierne langs den ca 40 km lange kyststien gjennom kommunen. Kyststien er delt opp i tre deler, fra Fossing til Helle, Helle til Kragerø og Stabbestad til Ellingsvika mot Risør kommune. Det er trykt opp en liten folder for hver av disse etappene med kart og en beskrivelse av turen. Arbeidet med kyststien var et samarbeid med Kragerø kommune, Telemark fylkeskommune, Delecto og Kragerø Turistforening.
Kyststien er kommet istand gjennom frivillige avtaler med grunneierne, og skal være en hjelp til turgåere for å komme fram til fots langs kysten. Kyststien er merket med blå maling på lave stolper, trær eller steiner. Ved veikryss er det ofte skilt. Stier ble ryddet og enkle steintrapper ble laget, broer over bekker. Stien går mye på vei og benytter de stiene som finnes. Gratulerer med en flott sti!

Stabbestad til Ellingsvik
Kyststien del tre starter ved ferjekaia på Stabbestad eller for å være helt korrekt, ved Pannodden. Navnet skal skrive seg fra en kokepanne for trematerialer. Fra den tid det ble bygd seilskuter på Stabbestad
. Hele kyststien på Levangsheia er lang, de fleste deler den opp i to. F.eks fra Stabbestad til Rapen og Rapen til Ellingsvika. Der er ca. 12 km fra Stabbestad til Rapen og ca 3,5 time. Fra Stabbestad følger kyststien den gamle veien opp til riksveien ved Gunnulfsvann. Dette er en del av veien som gikk mellom Stabbestad og Myra. Gunnulfsvann er i dag bedre kjent som Wiborgtjenna. Steindammen i tjenna ble bygd midten av 1700-tallet i forbindelse med møllene i bekken. Senere gjorde den nytte som isdam av Wiborg. Etter noe meter på riksveien, tar kyststien av til venstre i Brodtkorbsvingen. Her går vi et lite stykke på grusvei med fin utsikt til byen, før den tar av på en flott skogssti. Det første vannet vi kommer til, er Mellomvann. I enden av vannet der bekken renner ut, er det en steindam som blir kalt Plassdammen. Det er en av best bevarte isdammene. Du må ta av kyststien for å se denne dammen.

Kyststien går videre til et lite gårdsbruk som heter enkelt og greit Plassen. Stedet ble trolig ryddet omkring 1820. Herfra går kyststien ned langs Bjelkeviktjenna, som også tidligere var en isdam. Kyststien går over selve steindammen og videre langs tjenna på en gammel steinsatt vei. Et flott parti på kyststien.

Tar man en liten avstikker ned mot Bjelkevik, er det en steinbru i stien som blir kalt "Skrika". Den ligger midt mellom Bjelkevikdammen og sjøen. Ved denne steinhelleren stod det en vaktgutt. Herfra kunne han holde øye med folkene oppe ved dammen og lastemannskapene ved sjøen. Ved å rope høyt, fikk han gitt beskjeder. Derfor navnet "Skrika".
Ved Eklund tar kyststien av til venstre forbi engang et stort hønsehus. Bare pålene til huset står igjen. Her går kyststien på sti og skogsvei godt stykke for så å komme ut på veien til Skjørsvik. Kyststien går et lite stykke på grusvei ned til gården, og tar av til høyre opp jordene, langs renna. Kyststien går nå i et flott skogsterreng langs Landvikliane, hvor du ser sjøen til venstre.

Ved Strømtangen fyr er en rast å anbefale. Mange flotte steder langs strandkanten. I 1874 ble det opprettet en fyrstasjon, Strømtangen fyr. Det går en strøm langs land fra Stabbestadlandet til Rapen forbi odden på Strømtangen. Strømmen går utover, enten det er flo eller fjære. Fra Strømtangen går kyststien opp til Rapenveien. Stien følger veien ut til hyttefeltet på Rapen. Fra hyttefeltet går kyststien stort sett på bart fjell med noen små krokete furutrær. Det er en flott utsikt mot havet På toppen ligger det en stor gravrøys. Fra røysa er det fjernet en del stein, som turgåere har bygd varder av.
Kyststien går videre på Rapheiene ned til Ragnhildsvik. Det samler seg alltid mye drivgods i vika. Hadde du mistet noe i fjorden, kunne du bare gå ned til Ragnhildsvik å finne det. Fra Ragnhildsvik går det oppover, forbi noen fine jettegryter (3 stk). Kyststien går over noen høyder i lett terreng og ned til Bekkevik. I Bekkevikbukta, lokalt er navnet bare "Bukta", noen få meter fra sjøkanten er det hogd inn et kors og årstallet 1877, i en stor stein. En jentunge skal ha druknet der. Like bortenfor bukta ligger de store steinene, kanskje en severdighet. Her ligger også et lite pegmatitt brudd. De ligger noen små slagghauger. Vi får komme oss inn på kyststien igjen. Kyststien tar av til venstre fra grusveien når vi går opp fra Bekkevikbukta. Etter første lille oppstigning er det satt opp en benk ved et utsiktspunk, ovenfor Bekkevik. Flott plass for en kaffekopp.

Kyststien går videre i småkupert terreng, over en høyde som kalles Steinmann og ned til Myrstrand.  Steinmann er en steinvarde. En ca. 1 meter høy stein som er satt på høykant i en liten sprekk i fjellet. Nede ved Myrstrand er det en flott sandstrand i Myrstrandbukta. Vi går på grusveien noen meter før kyststien tar oss inn på veien til Vosve. Vosve er navnet på en strandstrekning, utmarksområde ved sjøen. Det er en nedlagt boplass i området. Kyststien går nå i et skogsterreng mot Grønsvik. Den opprinnelige stien går ned forbi husene ved Grønsvik og stranda. Men på grunn av eierne av Grønsvik måtte Kyststien legges om ovenfor husene. Det er merket en sti ned til stranda ved Grønsvik, kanskje en av de fineste i Kragerø. Kyststien går i skogsterreng innover på heia, vi passerer en liten jettegryte og en isdam ved Rapetjenn. Store steinmurer etter istrafikken. Kyststien går over en grusvei, forbi Øygården og videre ned til Stølestranda. Stor og flott sandstrand. Stranda er lett tilgjengelig, og er den mest brukte stranda i området. Strandlinja fra Grønsvik til Stølestranda har flere gamle fortøyningsbolter fra skutetiden. Kyststien krysser Stølebekken og inn på en skogsti ovenfor Denofa hyttefeltet på Langholmen. Stien passerer flere gamle steingjerder. På Langholmen kan man velge å ta en avstikker opp til utsiktspunktet Kolberg. Det er panorame utsikt fra toppen. I området er det en gammel nedlagt boplass, Vikene. Kan se steinmurene hvor huset sto. Det var et bryggerhus liknende stue som sto på plassen frem til 1950-årene. Kolberg kan tolkes som «snaufjell». En stor og markert kolle som er lett å se fra sjøen. Det har blitt brukt som et merke av fiskerne i Portør.

Fra Kolberg går kyststien straks inn på vei. Stien følger veien forbi flere hus og ut på riksveien. Kyststien følger riksveien noen meter før den tar av til høyre over Homannsheia. Her velger mange å droppe Homannsheia og går videre på riksveien forbi hyttefeltet i Finnsbudalen. Vi passerer brua i Finnsbudalskilen. Ved brua sto det tidligere et skilt, der det sto «Varpesund bru». Kyststien tar av til venstre ned til Levangskilen og runder kilen, en båthavn. Kyststien går inn på skogssti opp forbi en høyde, Sjuersteinen. Dert er en 2 meter høy steinblokk som ligger toppen, som det er et sagn om. Flott utsikt over Portørlandet. Kyststien fortsetter ne til Portørveien ved Ørsvik. Kyststien følger Portøveien til den tar av til venstre mot Stangnes, for så å ta av igjen til høyre mot Rødal og ut mot Kamvikodden. En flott kyststistrekning. Når kyststien nærmer seg Ellingsvikveien, går den litt i sikksakk. Det virker som kyststien ikke helt finner retningen, men vi kommer inn på Ellingsvikveien til slutt. Vi går ut til Ellingsvika på vei, her slutter Kyststien i Kragerø, og Risør kommune overtar.

Kyststien på Levangsheia bør tas i to etapper.

Tur med Kragerø Turistforening 29. september 2013

En gruppe på 18 personer og en hund startet turen fra Stabbestad ferjeleie kl. 10.45. Målet for denne flotte turen er Groskjærsletta, som ligger nær Tonstøl. Stien følger de historiske stiene langs Bjelkeviktjenna, over Skjørsvik til Strømtangen og Rapen. Den tar oss også forbi vakre steder som Ragnhildsvik, Bekkevik og Myrstranda. Videre går stien forbi Vosve og Grønsvik, et herlig stykke natur inne i skogen. Når vi nærmer oss husene ved Grønsvik, tar stien en liten omvei ovenfor Grønsvik, hvor Kragerøs flotteste strand ligger. Vi tar en liten avstikker ned til den, og her vil du finne flere gamle fortøyningsbolter i området. På vei mot Groskjærsletta passerer vi også en stor isdam, som er et interessant sted å se. For å hjelpe deg med å følge ruten, har vi lagt ut et GPS-spor fra Rapen til Groskjærsletta, som er ca. 7 km langt. På dette strekket bør du beregne omtrent 2,5 timer. Så kom deg ut og nyt naturen mens du går denne fantastiske turen!Se også: Kyststien Fossing - Helle og Kyststien Helle - Kragerø

 

Opening of the Coastal
Trail The coastal trail meandering along the coastline in Kragerø municipality was officially opened by Mayor Kåre Preben Hegland at Steinmann on Tuesday, November 12th. He thanked everyone who had been involved in this project, especially Kragerø Tourist Association led by Else Bjørg Finstad and Vidar Klausen. The work began in 2010 by sending letters to all 241 landowners along the approximately 40 km long coastal trail through the municipality. The coastal trail is divided into three sections, from Fossing to Helle, Helle to Kragerø, and Stabbestad to Ellingsvika towards Risør municipality. A small brochure has been printed for each of these sections, containing maps and a description of the route. The work on the coastal trail was a collaboration between Kragerø municipality, Telemark County Council, Delecto, and Kragerø Tourist Association. The coastal trail was established through voluntary agreements with the landowners and is intended to assist hikers in navigating on foot along the coast. It is marked with blue paint on low posts, trees, or rocks, and often has signs at road crossings. Trails were cleared, simple stone steps were built, and bridges were constructed over streams. The trail largely follows existing paths and roads. Congratulations on the creation of a fantastic trail!KYSTSTIEN.

Fra åpningen av kyststien.

Kyststien.

Kyststien.

Bekkevik.

Utsikt med benk ved Bekkevik.

Myrstrand.

Isdammen i Mellomvann.

Plassen.

Bjelkeviktjenn.

Bjelkeviktjenn.

Mot Strømtangen.

Strømtangen.

Strømtangen.

Strømtangen.

Strømtangen.

Kyststien.

Rapen.

Rapen.

Rapen.

Røysa på Rapen.

Kyststien.

Kyststien.

Jettegrytene.

Ved helleren.

Kyststien.

Kyststien.

Kyststien.

Kyststien.

Kyststien.

Ned til stranda Grønsvik.

Grønsvik.

Grønsvik.

Grønsvik.

Kyststien.

Kyststien.

Kyststien.

Stølestrand.

Stølestrand.

Kyststien.

Kyststien.

Rødal.

Rødal.

Kyststien.

Kyststien.

Kyststien.

Kyststien.

Bekkevik.

Turgjengen på Stabbestad (T).

Bikkja til Else (T).

Kyststien (T).

Kyststien (T).

Kyststien (T).

Bjelkeviktjenna (T).

Bjelkeviktjenna (T).

Kyststien (T).

Kyststien (T).

Strømtangen fyr (T).

Rapen (T).

Tur til syden (T).

Rapen (T).

Rapen (T).

Ragnhildsvik (T).

Kyststien (T).

Kyststien (T).

Kyststien (T).