Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KrokvannVi startet denne turen fra Fossingveien, Skarbomyra, som var vårt utgangspunkt. Etter en god strekning på veien, tok vi av inn på Kjærlighetsmyra og passerte Bjorkjenn før vi kom ned til Krokvann. Det finnes en gammel vei der som muligens var knyttet til en liten jerngruve eller et brudd ved Krokvann. Den er markert som 107 på gruvesidene, men jeg har ikke sett den selv. Fra Krokvann fulgte vi en nydelig sti langs vannet i et fantastisk skogsterreng. Stien ledet oss til tømmerhytta ved Krokvann, som ble brukt til å skjule flyktninger under krigen. Ved Krokvann er det også en fantastisk odde som bare må oppleves med en pause. Vi fortsatte videre og tok den første veien til høyre, men den veien stoppet ved enden av vannet. Vi snudde og gikk rundt Liatjenna, mot Rullemyr. Før vi kom så langt, tok vi av til høyre og beveget oss mot Solli. Her kom vi inn på en vei. Vi tok en avstikker til leirplassen ved Krokvann, som vi nådde via stien ved Krokvannsbekken. Resten av turen gikk på veien ned til Skarbomyra. Hele turen bestod av stier og gamle veier. Se også side Svarttjenndalen
We started this hike from Fossingveien, Skarbomyra, which was our starting point. After a good stretch on the road, we turned into Kjærlighetsmyra and passed Bjorkjenn before reaching Krokvann. There is an old road there that may have been connected to a small iron mine or quarry near Krokvann. It is marked as 107 on the mining pages, but I haven't seen it myself. From Krokvann, we followed a beautiful trail along the water through a stunning forested terrain. The trail led us to the timber cabin at Krokvann, which was used to hide refugees during the war. At Krokvann, there is also a magnificent promontory that deserves a pause. We continued onwards and took the first road to the right, but it ended at the end of the water. We turned back and circled around Liatjenna towards Rullemyr. Before reaching that point, we turned right and headed towards Solli. Here, we entered a road. We made a detour to the camping area at Krokvann, which we reached via the trail near Krokvannsbekken. The rest of the hike followed the road down to Skarbomyra. The entire hike consisted of trails and old roads. See also the Svarttjenndalen page.

 


Krokvann.

Anette på Kjærlighetsmyra..

Bjorkjenn.

Krokvann.

Krokvann.

Tømmerhytta ved Krokvann.

Rundt Krokvann.

Tømmerhytta ved Krokvann.

Krokvann.

Krokvann.

Skarbomyra.