Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KrikkholmeneKrikkholmene er en liten øygruppe som ligger rett utenfor Krikken på Skåtøy. Sammen danner de en liten lagune, en perle i skjærgården.
Går en i land på holmene, blir en overrasket over hvor store holmene er, med flotte svaberg og lune skorter. Fra gammelt av har Krikkholmene vært bosted for fiskere og loser, det første huset ble trolig bygget av fisker Wilhelm Wilhelmsen som døde i 1911. Hans sønn Los Anders Wilhelmsen bygde og bodde der  fra 1902, det gamle huset ble revet. I 1922 ble han forflyttet til Kragerø som los, og huset ble solgt til fisker Albert Marthinsen, og som i 1927 solgte det til Jørgen Knutsen (Krikkholmen). Han kjøpte de omliggende holmene i 1944 som heter Barkholmen og Kaninholmen, i Skåtøyboka ble disse kalt Lille Krikkholmene. Navnet Krikkolmen tok han etter stedet da han flyttet ut hit som også var den siste som bodde på Krikkholmen. Han hadde et ønske om at holmene skulle bli friareal etter sin død, men det ble ikke nedtegnet skriftlig. Slutten av 1970-årrene ble holmen lagt ut for salg, det ble bydd 430.000 for eiendommen. De rette arvingene til Jø¸rgen Krikkholmen ville overdra Barkholmen og Kaninholmen til friareal mot at de fikk anledning til å innrette seg på Store Krikkholmen.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.

Krikkholmene.