Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KrikkenKrikken kystfort er en bunkerkompleks som nordmenn bygde for tyskerne under krigen 1941-45. Det er en av de sterkest befestede områdene langs kysten mellom Sandefjord og Kristiansand. Fortet ligger på Skåtøy, vendt mot havet. I dag er det et flott rekreasjonsområde med mange skyttergraver, fjellhaller og tunneler som du kan utforske. Husk å ta med en lommelykt. Den gamle kasernen som en gang sto på Krikken, er nå Haga Vertshus på Jomfruland. Det har også vært en tollstasjon på Krikken i lang tid. Husene ble flyttet fra Portør til Krikken i 1876. Tollerne hadde en flott utsikt over havet her, og det var kort vei til innseilingen. Den siste som var stasjonert her, var Arne Jenssen, som senere ble tollstedssjef i Kragerø. Tollstedet på Krikken ble nedlagt i 1957 som en del av en omfattende rasjonalisering i tolletaten. I gamle dager fungerte Krikken også som en losstasjon, selv om Korset var hovedlosstasjonen på Skåtøy. For å komme til Krikken kan du ta fergen til Skåtøyroa. Etter omtrent 2 km tar du til høyre ved den store eika. Fra eika til Krikken er det ca. 3-4 km. Du vil passere Eidkilkanalen, en kanal som deler Skåtøy i to (med en bro over). Den ble bygget i årene 1924-26. Veien vil gradvis bli til en fin sti. Dette er en flott sykkeltur.

 

Se også Skåtøy
Krikken Coastal Fortress is a bunker complex built by Norwegians for the Germans during the war from 1941 to 1945. It is one of the most heavily fortified areas along the coast between Sandefjord and Kristiansand. The fortress is located on Skåtøy, facing the sea. Today, it serves as a beautiful recreational area with numerous trenches, mountain halls, and tunnels for you to explore. Remember to bring a flashlight. The old barracks that once stood at Krikken are now Haga Vertshus on Jomfruland. There has also been a customs station at Krikken for a long time. The houses were moved from Portør to Krikken in 1876. The customs officers had a great view of the sea from here, and it was a short distance to the inlet. The last person stationed here was Arne Jenssen, who later became the customs chief in Kragerø. The customs station at Krikken was closed down in 1957 as part of a comprehensive rationalization in the customs department. In ancient times, Krikken also served as a pilot station, although Korset was the main pilot station on Skåtøy. To reach Krikken, you can take the ferry to Skåtøyroa. After approximately 2 km, turn right at the large oak tree. From the oak tree to Krikken, it is about 3-4 km. You will pass Eidkilkanalen, a canal that divides Skåtøy into two (with a bridge over it). It was built between 1924 and 1926. The road gradually transforms into a beautiful trail. This is a great cycling trip.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Krikken.

Krikken.

Krikken.

Krikken.

Krikken.

Krikken.

Krikken.

Krikken.

Krikken.
   

Tyske kystfort i Sør-Norge.