Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KorsholmenKorsholmen ligger rett utenfor Korset på Skåtøy. Det er et lite feltspatbrudd på holmen, som ble startet opp av en som hette Engelshus. Han hadde flere små brudd på Bråtøy der han bodde.

96 Korsholmen: Korsholmen ligger rett utenfor Korset på Skåtøy. Det er et lite feltspatbrudd på holmen, som ble startet opp av en som hette Christian Engelshus. Han kjøpte Bråtøy hovedgård i 1911 og så at det var kvarts og feltspat forekomster på gården. Dette var noe som måtte undersøkes og han mente det ville lønne seg å drive gruvedrift på disse forekomstene. Det gjensto og skaffe kapital for å starte opp. Det hadde ikke Engelshus og han spekulerte mye på hvordan han skulle skaffe penger. Gruvedriften startet opp i 1913, men en streng vinter gjorde at arbeidene ikke kom skikkelig i gang før året etter. Driften gikk for fult til første verdenskrig begynte, da stoppet alt opp og gruvedriften ble lagt ned. Denne forsøksdriften ble et stort tap for Engelshus og investorene hans. Man kan enda se merker etter gruvedriften ved Korset og på Korsholmen der det største bruddet var. Han hadde flere små brudd på Bråtøy der han bodde. N° 58.84259 Ø° 9.51202

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Korsholmen.

Korsholmen.

Korsholmen.

Korsholmen.