Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KorsetPå den største øya i skjærgården finner man et nettverk av veier som byr på kilometer etter kilometer. Vi bestemte oss for å utforske øya på to hjul og begynte med Skåtøyveien fra Skåtøyroa til Korset. Denne ruten var 7,4 kilometer og brakte oss gjennom både moderne og eldre veier, som vitnet om øyas fortid og nåtid. Turen tilbake var like idyllisk. Vi tok av til venstre ved den majestetiske eika, som fungerte som et naturlig veiskille, og fulgte deretter Krikkenveien. Denne veien tilbød nydelige omgivelser. Den siste biten av sykkelturen brakte oss ut på en flott sti som ledet oss rett til anlegget. Å sykle på denne stien var en ekte glede, omgitt av frodig vegetasjon og frisk sjøluft. Vi avslutte turen med en fantastisk matopplevelse på Skåtøy kafe.

 

Se også Skåtøy
On the largest island in the archipelago, you'll find a network of roads that offer kilometer after kilometer of exploration. We decided to discover the island on two wheels, starting with Skåtøyveien from Skåtøyroa to Korset. This route was 7.4 kilometers long and took us through both modern and older roads, which bore witness to the island's past and present.

The journey back was equally idyllic. We turned left at the majestic oak tree, serving as a natural intersection, and then followed Krikkenveien. This road offered stunning surroundings. The last part of the bike ride led us onto a splendid trail that took us straight to the facility. Cycling on this trail was a true delight, surrounded by lush vegetation and refreshing sea air.

We concluded the trip with a fantastic dining experience at Skåtøy cafe.


Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy kafe.

Skåtøy kafe.

Skåtøy.

Skåtøy, Krikken.

Skåtøy, Krikken.
kartutsnitt