Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Knutane - LøkenVi startet fra parkeringen ved Fikkjebakke og fulgte veien opp til Jambakkmyra. Herfra går det en tydelig sti over Knutane, som er godt skiltet. Stien er fin og gir en fantastisk utsikt fra Knutane, som består av flere småkoller. Denne stien fortsetter hele veien til Brynemo og er en del av bystien som strekker seg fra Storkollen til Jambakkmyra. Vi tar av til venstre ved Løkbekken, som renner ut i Storfiskvann. Videre følger vi Løkbekken til Løktjenna, hvor vi møter stien som går over Løken. Stien over Løken er en gammel ferdselsvei til Krokheia, og på toppen finnes det noen gamle inskripsjoner i stien som daterer seg tilbake til 1800-tallet. På Løkheia finner vi også et sted som kalles "Brursteinen", som har den samme historien og betydningen som steinen med samme navn på Lindheimsheia.
We started from the parking lot at Fikkjebakke and followed the road up to Jambakkmyra. From there, there is a clearly marked trail over Knutane. The trail is nice and offers a fantastic view from Knutane, which consists of several small hills. This trail continues all the way to Brynemo and is part of the city trail that stretches from Storkollen to Jambakkmyra. We turn left at Løkbekken, which flows into Storfiskvann. We continue to follow Løkbekken until we reach Løktjenna, where we encounter the trail that goes over Løken. The trail over Løken is an old thoroughfare to Krokheia, and at the top, there are some old inscriptions in the path dating back to the 1800s. On Løkheia, we also find a place called "Brursteinen," which has the same history and significance as the stone with the same name on Lindheimsheia.

 


Knutane.

Knutane.

Knutane.

Knutane.

Over Løken.

Knutane.

Godt skiltet.

Inskripsjonen over Løken.

Løkbekken.