Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KloppkjærEt tidligere jorde. Navnet kan bety trang dal eller dalkløft. Plassen er registret av Johnny Thorsen som nr. 12.
A former field. The name can mean narrow valley or ravine. The location is registered by Johnny Thorsen as No. 12.Kloppkjær 12.