Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KlebersteinenSteinen befinner seg i nærheten av Lågåsmyrhelleren, mot Sjømannsheia. Området rundt har vært utsatt for skogsdrift, men steinen står fortsatt på sin plass. Den er ikke spesielt stor, og merkelig nok virker den ikke å passe helt inn i omgivelsene. Likevel er den utrolig unik og dekorert med skriblerier som folk har risset inn. Den eldste signaturen jeg så, var fra 1916. Selv om det finnes andre steder i Kragerø hvor navn og årstall er risset inn i steiner, er ingen av dem helt som denne spesielle steinen. På Urberg kan man finne lignende rissetekster, men kun på fast fjell. Fra denne steinen er det merket en sti som fører opp til Sjømannsheia, det høyeste punktet på Levangsheia. Koordinatene for steinen er N 58° 49.783 E 009° 20.061.
The stone is located near Lågåsmyrhelleren, towards Sjømannsheia. The surrounding area has undergone logging, but the stone remains in place. It's not particularly large, and oddly enough, it doesn't seem to fit in with its surroundings. However, it is incredibly unique and adorned with scribbles that people have carved into it. The oldest signature I saw dated back to 1916. While there are other places in Kragerø where names and years have been carved into rocks, none are quite like this particular stone. At Urberg, one can find similar carvings, but only on solid bedrock. From this stone, a trail is marked leading up to Sjømannsheia, the highest point on Levangsheia. The coordinates for the stone are N 58° 49.783 E 009° 20.061.

 


Klebersteinen.

Klebersteinen.

Klebersteinen.

Klebersteinen.

Klebersteinen.