Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KjelsøyKjelsøy befinner seg på sørvestspissen av Gumøy. En betydelig del av området ligger innenfor Skjærgårdsparken. Størstedelen av området består hovedsakelig av skog og har en lang bukt som kalles Labukta, som nesten deler Kjelsøy i to. Midt på øya finner man noen godt bevarte steingjerder. Den andre delen, hvor husene ligger og som ikke er en del av Skjærgårdsparken, har en liten høyde med utsikt mot Kjerrabukta. På toppen er det et lite fjellskår og en liten steinrøys under. Det er mulig at dette har vært en steinprøve. Ved husene finnes det en liten sti med flere flotte steintrapper som kalles "Jeans Elysee". Det var Jean Heiberg som bygde dem. Utenfor hovedhuset dekker rullestein plassen, og det sies også å være en kompassrose av rullestein her. Det er en fantastisk plass.
Kjelsøy is located on the southwestern tip of Gumøy. A significant portion of the area falls within the Skjærgårdsparken (Archipelago Park). The majority of the area consists mainly of forests and features a long bay called Labukta, which almost divides Kjelsøy in two. In the middle of the island, you can find some well-preserved stone fences. The other part, where the houses are located and not part of the Skjærgårdsparken, has a small hill with a view towards Kjerrabukta. At the top, there is a small indentation in the rock and a small pile of stones underneath. It is possible that this has been a stone sample. Near the houses, there is a small path with several beautiful stone steps called "Jeans Elysee," which were built by Jean Heiberg. Outside the main house, the area is covered with rolling stones, and it is also said to have a compass rose made of rolling stones. It is a fantastic place.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.

Kjelsøy.