Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KirkeholmeneDet går ferje ut hit, men det er ingen fast rute. På ferjeleiet er det montert et lyssignal,det må tennes hvis du vil at ferja skal legge til. I tett tåke kan det være vanskelig å se lyssignalet, da blir det anbefalt å ringe
Navnet på holmen tilsier at det har stått en kirke her, hvorfor ellers har holmen fått navnet sitt. Det kan ha stått en liten kirke her, småkirker var vanlig på 12-1300 tallet eller bare en kirkegård. Det ble funnet 15 hodeskaller i 1931 som er fra tidsepoken 1450 til 1650. De første skjelettfundene ble gjort i 1830
.

Vann til Holmen
Så seint som i 1970-årene ble det lagt vannrør til holmen, før dette var det bare brønnvann. I regnløse sommere måtte det hentes vann fra Kammerfosselva. Det ble rodd opp i elva med en pram på slep, prammen ble kantet og den fylte seg med ferskvann. Ofte ble den så full av vann at du nesten ikke så båten. Dette vannet ble kun brukt til å vanne med.


Kirkeholmen dampsag
I 1863 kjøpte tre drammensere, Juel, Lorentz og Murer Lille Kirkholmen. De skulle bygge en dampsag på holmen og materialene til bygningen ble skåret ferdig i Drammen. Året etter i 1864 sto det flotte og moderne sagbruket ferdig. Dampmaskinen var på 120 hestekrefter. Den første belysningen var parafinlykter og senere gassbelysning fra eget gassverk. Denne belysningen ble ved århundreskiftet 1900 avløst av elektrisk lys fra egen dampmaskin og dynamo. Nesten alt av materialer som ble skåret her ble solgt til England, Tyskland, Holland og Belgia. I løpet av de årene Kirkholmen dampsag eksisterte, skiftet det eiere flere ganger. Det flyttet mange mennesker til Kirkholmen og det var et lite samfunn her ute.
I 1981 fikk Randolf Karlsen (Randolf Knutsen?) i oppdrag fra Kragerø kommune og rive den gamle dampsaga. Det tok flere måneder og fylle igjen vannhull og rive ned husene. Til slutt var det den høye pipa sin tur. Det måtte to dynamittladninger før pipa ble lagt i grus. Da var dampsaga på Lille Kirkeholmen historie etter å ha stått der i 117 år. I dag er det en ferieby med hytter og leiligheter på stedet.

Seilskutetiden
På Kirkeholmen står det en skipsruff som har stått på dekket til skuta Nightingale. Skuta var innom Kragerø for å bli reparert og som senere forsvant, skuta ble i sin tid brukt i slavehandelen. Hvorfor Ruffen ble igjen på Kirkeholmen vet jeg ikke, kanskje det var en takk for jobben som ble gjort på skuta.
144 Kirkholmen: På Kirkholmen ble det bygd et knuseri i forbindelse med kvartsindustrien. Fjellvik mølle på Kirkholmen ble anlagt i 1943 av Claus S.L. Anthonisen. Han drev også Frøvik og Sjåen feltspatgruve.


 


Høyeste punktet.

Sundet mellom Kirkeholmene.

Byen på Lille Kirkholmen.

Utsikt fra Lille Kirkholmen.

Her ser vi "Tekstheia".

Hyttebyen på Lille Kirkhomen.

En heller ved vannkanten.

To fastboende på holmen.

Dekshus (skipsruff).

"Nesebora".

Rester etter skutetiden.

Hoppbakke og fantehola.

Ansikt i fjell.

Lille Kirkholmen.

Dampsaga på Kirkholmen.

Kirkholmen fra Utsikten.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene.

Kirkeholmene sett fra Tåtøy.

Kirkeholmene sett fra Tåtøy.

Kirkeholmene sett fra Tåtøy.

Kirkeholmene.

Nesebora.