Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

HøysjåenHøysjåen gruve er et Pegmatitt brudd og hadde taubane ned til Kammerfosselva. Var i drift samtidig med Tangenbruddet som ligger lenger ned i heia. De fleste har vel gått forbi her på kanten av stupet. Blåløypa går her. Kan gå ned til gruva, men er fylt med vann.

141 Høysjåen: Høysjåen ligger på høyden ved Kammerfosselva. Transporten av steinen gikk med taubane ned til Kammerfosselva hvor skip la inntil. Fra dette bruddet ble det utvunnet store mengder feltspat. Forekomsten inneholder store stolper av kalinatronfeltspat, pyroksen, magnetitt, titan og mineraler av euxenittgruppen. Dette er den mest luftigste gruva i Kragerø og nedgangen ligger på kanten av stupet ned mot Kammerfosselva. I dag er gruva fylt med vann. Den urene malmen ble tippet ut bratte heia og det ligger store slagghauger nedover mot elva. Det kan en kar ved navn Arne Amundsen være glad for. Han gled og falt utfor på det bratteste, med livet i behold. Det var de store slagghaugene som reddet ham. Man måtte være forsiktig å gå ut mot kanten, det var ofte mye løsmasse på kanten av stupet. Det har vært noen nesten ulykker. De som bodde i byen og jobbet i disse gruvene brukte ofte stien som gikk opp fra Lindvika. N° 58.86983 Ø° 9.35701Høysjåen.

Høysjåen.

Høysjåen.

Høysjåen.

Høysjåen.

Høysjåen.

Slagghaugene under gruva.

Høysjåen.

Høysjåen.

Høysjåen.

Måler.

Sett fra Kammerfosselva.

Gruvekart.