Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

HøymyråsenHøymyråsen finner du på den østlige delen av øya, like ved stedet kalt Skogen. Dette området byr på flere fine utsiktspunkter, samt noen historiske gamle gruver som ligger i åsen. En oppdagelsesferd her vil gi deg muligheten til å utforsker spor av fortiden i de gamle gruvene.
26 Høymyråsen: Hvis man går i retning Kreppa litt nedover i lia, ser man åpningen som går inn til gruvene. Kaster du en stein ned i det største hullet på toppen, hører du plasket i åpningen lenger nede i heia. Det er mulig alle hullene har tilknytning til hverandre. Graver man litt i åpningen, er det nok mulig å komme inn. Består av 4 gruver. Beliggenhet langs ryggraden av Høymyraasen. Nedlagt i 1854.
You can find Høymyråsen on the eastern part of the island, right near a place called Skogen. This area offers several beautiful viewpoints and some historical old mines located on the ridge. An exploration trip here will provide you with the opportunity to explore traces of the past in the ancient mines.

26 Høymyråsen: If you walk towards Kreppa a little downhill, you will see the opening that leads to the mines. If you throw a stone into the largest hole at the top, you can hear the splash in the opening further down the slope. It is possible that all the holes are connected to each other. If you dig a bit in the opening, it should be possible to enter. Consists of 4 mines. Located along the ridge of Høymyraasen. Abandoned in 1854.

 

 


Høymyråasen.

Høymyråasen.

Høymyråasen.

Høymyråasen.

Høymyråasen.

Høymyråasen.