Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

HøymyrVi startet dagen med å møtes ved kirken klokken 11:00 og deretter dro vi av gårde fra Jambakk rundt klokken 11:45. Været var flott, og vi var totalt 54 personer som deltok. Turen vår gikk over Treskeråsen og videre ned til Høymyr, Antonsmyr, Fjellmyr, Spellmannsfjellet og til slutt tilbake til Jambakkmyra. Gunnar Aabø var vår kunnskapsrike guide, og han hadde mye interessant å fortelle om menneskene som bodde i disse områdene. Høydepunktet var definitivt Høymyr, som var en vakker plass på Krokheia og bestod av tre gårder. I 1851 flyttet Halvor Pedersen fra Dalen under Åkre i Kjosen til Høymyr, og dette gjorde det mulig å ta en dagstur hit. Antonsmyr, hytta til Gunnar Aabø, fikk navnet sitt etter Anton Halvorsen Høymyr, som bodde der fra 1897 til 1900. Mens vi vandret langs stien over Treskeråsen, kunne vi fortsatt se en gammel steinsetting. Navnet kommer fra korntreskingen som tidligere fant sted der. Vi hadde en matpause ved Antonsmyr, og deretter fortsatte vi turen. Totalt sett var det en flott tur som varte i omtrent fire timer, inkludert pausen.
We started the day by meeting at the church at 11:00 a.m., and then we set off from Jambakk around 11:45 a.m. The weather was lovely, and a total of 54 people participated. Our trip took us over Treskeråsen and down to Høymyr, Antonsmyr, Fjellmyr, Spellmannsfjellet, and finally back to Jambakkmyra. Gunnar Aabø was our knowledgeable guide, and he had a lot of interesting stories to share about the people who lived in these areas. The highlight was definitely Høymyr, a beautiful spot on Krokheia consisting of three farms. In 1851, Halvor Pedersen moved from Dalen under Åkre in Kjosen to Høymyr, making it possible to take a day trip there. Antonsmyr, Gunnar Aabø's cabin, was named after Anton Halvorsen Høymyr, who lived there from 1897 to 1900. As we walked along the path over Treskeråsen, we could still see an old stone arrangement. The name derives from the corn threshing that used to take place there. We had a lunch break at Antonsmyr and then continued the trip. All in all, it was a great excursion lasting about four hours, including the break.

 

 


Mot Høymyr.

Ågot og Kjell Evensen.

Knusktørr.

Høymyr.

Høymyr.

Høymyr.

Antonsmyr.

Hyttebok Antonsmyr.

Hoggorm.

Spellemannsfjellet.

Fjellmyr.

Steinen Spellemann.