Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Helliksvann


Helliksvann er blant det største vannet på heia. Trolig har navnet sin opprinnelse fra en person som bar samme navn. Ved Helliksvann ligger et lite gårdsbruk, Myrane. Det er ingen boplass på heia som ligger så nært et vann som Myrane.
Helliksvann is among the largest lakes in the heathland. The name likely originates from a person who bore the same name. By Helliksvann, there is a small farmstead, Myrane. There is no settlement in the heathland that is as close to a lake as Myrane.

 


Helliksvann.

Myrane ved Helliksvann.